List of active policies

Name Type User consent
Brukervilkår Site policy Authenticated users

Summary

Brukervilkår Aldring og helse

Brukervilkårene handler om hvordan Aldring og helse samler inn, behandler og bruker persondata fra registrering og deltakelse på våre e-læringskurs. Alle brukere må akseptere brukervilkårene før de kan benytte Aldring og helse sine e-læringskurs og læringsplattform.

Full policy

Behandlingsansvarlig

Aldring og helse, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene. EFAKTOR AS er databehandler. Aldring og helse og EFAKTOR AS har inngått en databehandleravtale.

Personopplysninger som behandles

Vi behandler personopplysningene du oppgir: navn, e-postadresse, kurs- og karakteroversikt, oversikt over kursbevis og IP-adresse. Formålet med behandlingen er å tilby brukerne opplæring og dokumentere gjennomført opplæring, samt be om evaluering i etterkant. Etter gjennomført kurs utstedes et kursbevis som sendes til brukerens e-postadresse. Personopplysningene samles inn når du registrerer deg på portalen selv, oppdaterer egen profil og gjennomfører kurs.

At du registreres med de nødvendige personopplysninger er en forutsetning for opprettelsen av en bruker for kursdeltakere. Vi viderebehandler personopplysningene for å kunne føre en anonymisert brukerstatistikk. Statistikken hjelper oss med å se hvor mange, og hvilke typer brukergrupper, som benytter seg av kursene.  

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre. Kursansvarlige har kun tilgang til personopplysningene tilknyttet kurset de selv har ansvaret for. Det er kun EFAKTOR AS, som drifter løsningen, og portalansvarlige hos Aldring og helse som har tilgang til alle personopplysningene.

Dine personopplysninger blir kun behandlet i Norge.

Rettslig grunnlag

Informasjon som navn, e-postadresse, kurs- og karakteroversikt, oversikt over kursbevis og IP-adresse benyttes for å kunne tilby kompetanseheving til brukerne av tjenesten med mulighet for å lagre fremdrift i kurs og gi ut kursbevis ved fullføring, og det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6, nr.1 bokstav b.

Lagring og sletting av personopplysninger

Aldring og helse sletter en bruker når denne ber om å bli slettet eller etter to års inaktivitet hos bruker. 

Dine rettigheter

Dine rettigheter inkluderer retten til:

  • informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles
  • å kreve innsyn i egne personopplysninger
  • å kreve retting eller sletting av egne personopplysninger 
  • å kreve at behandlingen av egne personopplysninger begrenses
  • dataportabilitet
  • å motsette seg automatiske avgjørelser, inkludert profilering 
  • å klage til Datatilsynet.

Du kan kontakte personvernansvarlig via profilsiden din eller på personvern@aldringoghelse.no for å få utøvd dine rettigheter.

Sikkerhetstiltak

Det er iverksatt tilfredsstillende tekniske, fysiske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte personopplysninger som omfattes av denne avtalen mot uautorisert eller ulovlig tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet.

Bruk av informasjonskapsler/cookies

Moodle, som EFAKTOR AS drifter i Norge, benytter følgende informasjonskapsler:

    MoodleSession: brukes til å holde på sesjonen som lages når du logger inn i Moodle. Denne cookien utløper på en time, så sant du ikke har logget ut eller portaladministratoren har satt en kortere tid for inaktivitet i portalens innstillinger.

    _cfuid: brukes til å huske hvilket brukernavn du logget inn med sist. Denne cookien lagres i ett år, så fremt du ikke tømmer midlertidige internettfiler på din maskin før dette. Cookien inneholder ingen sensitiv informasjon.